2014-01-23 - Wernisaż w Galerii OKNO

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy "Lapis infernalis" studentów II Pracowni Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, który odbędzie sie 24.01.2014r o godz. 18.00 w galerii OKNO Na dzień dzisiejszy konsekwencje każdego wynalazku znacznie przekraczają najdziksze nawet przewidywania ludzi obdarzonych bujną wyobraźnią - Edgar Allan Poe, “The daguerreotype", w: “Alexander’s Weekly Messenger”, 15 stycznia 1840. Działania w założonej przez jej wieloletniego kierownika, profesora Witolda Przymuszałę, II Pracowni fotografii, od zawsze nastawione były na doskonalenie warsztatu fotografii srebrowej – w każdym jej aspekcie: od prawidłowej ekspozycji po idealne odbitki. Od kilku lat, wraz ze zmianami w metodach fotograficznego obrazowania, pracownia, pozostając miejscem wspólnych działań, ewoluuje w kierunku miejsca twórczych eksperymentów. Odkąd większość studentów podejmuje naukę fotografii bez znajomości procesów analogowych, pracownia daje możliwość nie tylko poznania tych metod, ale często umożliwia studentom znalezienie się w roli pionierów fotografii – poprzez doświadczenia bliskie rysunkom fotogenicznym Talbota, czy zjawisku camera obscura. „Dawny instrument muzyczny wymaga od muzyka szczerości” – powiedziała niedawno jedna z pianistek szopenowskich o fortepianie Erarda z 1849 roku. Choć dawne metody obrazowania piętrzą dziś liczne trudności warsztatowe i wątpliwy wydaje się sens stosowania ich współcześnie, prace realizowane w II Pracowni fotografii UAP pokazują, że procesy te mogą stanowić rodzaj nowego doświadczenia - pobudzającego do szerszego myślenia o „zdejmowaniu obrazów z natury” (Talbot), eksperymentowania z niezwykłym medium, czy badania jego możliwości, w miejsce łatwego naśladownictwa albo stylizacji. Podstawowym więc zamierzeniem drugiej pracowni fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest badanie fotografii poprzez bezpośrednie doświadczanie narzędzia oraz procesów zdjęciowych – począwszy od okresu przedfotograficznych sylwetek czy rysunków fotogenicznych, poprzez metody XIX i XX-wieczne, po współczesne ich zastosowania, także z użyciem narzędzi cyfrowych. Jarosław Klupś kierownik II Pracowni Fotografii UAP

| wróć
Created by Jasiewicz & Pieszczek