2012-01-01 - "Re-Forma" wystawa w galerii OKNO

Jeszcze do końca grudnia w galerii OKNO można oglądać pofestiwlową wystawę „Re-forma”.

autorzy: Pavel Banka, Yannig Hedel, Wolfram Janzer, Thomas Kellner, Joachim Sauter + Dirk Lüsebrink – ART+COM oraz Tadeusz Sawa-Borysławski 

Międzynarodowe grono artystów, niebanalne prace.  Do udziału w wystawie zostali zaproszeni  twórcy ukazujący za pomocą medium fotograficznego starą i nową architekturę. Nie zobaczymy tu jednak zdjęć dokumentacyjnych, jednoznacznie rejestrujących budynki czy ich wnętrza.  Zastosowane techniki, zabiegi pozwoliły na stworzenie nowych form, obrazów które choć swój pierwowzór zaczerpnęły ze świata istniejącego, zmieniają go, dostosowując do wizualnych koncepcji artysty. W ten sposób aranżują nowe znaczeniowo przestrzenie, w których w zależności od koncepcji i zastosowanych technik przetworzenia budowane są nowe  znaczeniowo formy,  nazwane przez kuratora wystawy  „Re-formy”.  Zachęcając do oglądania nadmienię, że można tu zobaczyć m.in. operujący powtórzeniem detalu architektonicznego –ogromny specjalnie utkany kilim według projektu Tadeusza Sawy-Borysławskiego. Natomiast w wykonaniu Thomasa Kelnera zobaczymy architekturę  Australii, ale w jego własnym, artystycznym wydaniu. Zarejestrowane fragmenty budowli składa on klatka po klatce, zestawia  celowo używając całego kadru wraz perforacją, tworzy z jej fragmentów nową wizjonerską architekturę. Cóż na więcej zapraszam do galerii OKNO

Anna Panek-Kusz


"Porządek odbić"
Kultura, a w jej obrębie i sztuka, jest niekończącym się pasmem wzajemnie powiązanych zdarzeń. Na tym polega jej ciągłość oraz wynikający z uzależnień i odniesień sens. Siłą napędową twórczości jest ustawiczna potrzeba reinterpretacji tego, co już istnieje i co zostało wcześniej określone. Status quo zawsze stanowi wyzwanie dla światłych umysłów poszukujących niekonwencjonalnych znaczeń i krytycznie ustosunkowanych do stanów zastanych. Na tym polega twórczość wolna od uzależnień, więc wyzwalająca kreację, która pozwala inaczej spojrzeć na rzeczy znane.
Na ogół sztuka staje się w porządku odbić. Nie są one jednak prostym zdublowaniem. Czynnik twórczy wprowadza bowiem niezbywalną dla artysty modyfikację, generuje obraz, którego pierwowzór był ledwie zaczynem dającym impuls nieokiełznanej wyobraźni. Tak rodzą się dzieła oryginalne w formie i autonomiczne względem wyjściowych motywów.
Do udziału w wystawie zaprosiłem twórców ukazujących za pomocą medium fotograficznego starą i nową architekturę. Czynione przez nich zabiegi – budowania sekwencji zdjęciowych, montowania z detali mozaik
i collages oraz kształtowania przestrzennych obiektów – pozwalają zobaczyć to, co w bezpośrednim oglądzie nie bywa widziane. Z form zastanych wywiedzione bowiem zostają formy nowe: re-formy, których wartością są zawarte w nich indywidualne kody.
Jerzy Olek

| wróć
Created by Jasiewicz & Pieszczek