2011-11-30 - wystawa „Powierzchowność rzeczywistości” w galerii Małej SMOK

„Powierzchowność rzeczywistości” to tytuł wystawy znajdującej się obecnie  w Galerii Małej SMOK, w której obok zdjęć w wykonaniu Stefana Wojneckiego zafunkcjonowały również inne techniki, w tym minimalistyczno-malarskie Zbyszka Muziewicza, który za pomocą bieli i nałożonych struktur wskazuje na rzeczywistość budowaną doświadczaniem i odczuwaniem, uwarunkowaną jednak indywidualnymi, subiektywnymi emocjami. Druga część wystawy umiejscowiona jest w galeri OKNO (2) na drugim piętrze. Można tam zobaczyć fotografie Waldemara Zielińskiego oraz graficzne, sprowadzone do znaku sylwetki ludzkie Michała Jakubowicza.

serdecznie zapraszam

Anna Panek-Kusz

 

"Powierzchowność rzeczywistości"

Obraz zobaczony po raz pierwszy jawi nam się jedynie swą zewnętrzną powłoką. Jednak zostaliśmy wyposażeni w instrument pozwalający analizować rzeczywistość. Systematyczne doświadczanie obrazu pozwala określać parametry fizyczne, porównywać, oceniać, wyciągać wnioski i zapamiętywać, co sprawia, że kolejny zaobserwowany obraz już nie jest całkowicie nieznany. Automatycznie przypisujemy mu cechy rozpoznane we wcześniejszych doświadczeniach i ulegamy zapamiętanym wrażeniom kształtującym stan emocjonalny, który najczęściej nie pokrywa się w pełni z nową sytuacją. Zatem osoby o innych doświadczeniach, obserwujące tę samą rzeczywistość, zobaczą inny obraz
i doświadczą innych emocji. Z tego można wnioskować, że stan subiektywnej, jednostkowej świadomości określa obraz świata i jest jego cząstkowym odbiciem
w przestrzeni pozamaterialnej.
Z absolutną pewnością możemy uznać, że istnieje wiele elementów świata, których żadna świadomość nie ogarnia. Jeżeli przyjmiemy tezę o istnieniu rzeczywistości w zakresie ludzkiej percepcji, to będzie znaczyło, że wszechświat bez świadomości nie istnieje.

Zbigniew Muziewicz

 

| wróć
Created by Jasiewicz & Pieszczek