0000-00-00 -

Serdecznie zapraszay na wernisaż wystawy Stepana Grygara który odbędzie sie w Galerii OKNO Słubikiego Miejskiego ośrodka kultury 23.06.2017 o godz. 18.00, Stepan Grygar to czeski artysta, uważany za pioniera czeskiej fotografii konceptualnej, m.in autor książki „Sztuka konceptualna a fotografia” . W swoich realizacjach nie nadużywa środków wyrazu. Minimalizuje obraz, porządkuje otoczenie poprzez odpowiedni kadr, wycinek przestrzeni zastanej, niekiedy zainicjowanej. Rozgrywa całość stosunkiem form, zestawieniem detalu. Odpowiednim kadrem precyzyjnie tnie rzeczywistość, tworząc własne rozwiązania tematyczno-koncepcyjne. Wiedziony intuicją i doświadczeniem wyłapuje intrygujące go relacje, które w dobrze dobranym kadrze budują napięcie, zmieniają lub budują kontekst znaczeniowy. Zawęża obraz, ale nie ogranicza jego oddziaływania, a raczej potęguje doznania zestawieniem, grą form niejednokrotnie dążącą do geometryzacji. Każda fotografia stanowi zamkniętą całość, będąc jednocześnie częścią większego, precyzyjnie wyselekcjonowanego zestawu. Duża część jego realizacji utrzymana jest w tonacji czarno-białej, choć w ostatnich latach coraz częściej skłania się również w kierunku fotografii kolorowej. Stepan Grygar (ur. 1955 w Pradze) ukończył studia na wydziale fotografii FAMU, gdzie następnie wykładał w latach 1993 – 2014. Obecnie uczy na wydziale designu i sztuki Ladislava Sutnara na Uniwersytecie w Pilznie. Ma w swoim dorobku wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw tak w Czechach jak i w Europie i poza nią. Wir laden Sie herzlich zur Vernissage der Ausstellung von Stepan Grygar in die Galerie OKNO im Slubicer Kulturzentrum SMOK ein, die am 23.06.2017 um 18 Uhr stattfindet. Stepan Grygar Fotografie Stepan Grygar ist ein tschechischer Künstler, der als Pionier der tschechischen Konzeptfotografie erachtet wird sowie Autor des Buches "Konzeptkunst und Fotografie". In seinen Werken vermeidet er den übermäßigen Gebrauch von Ausdrucksmitteln. Er minimalisiert das Bild und ordnet die Umgebung mittels geeigneter Bildausschnitte der vorgefundenen Flächen. Erreicht wird das Ganze mit dem Verhältnis aus Formen und der Kombination von Details. Mit dem entsprechenden Bildausschnitt schneidet er präzise die Realität aus, wobei eigene thematisch-konzeptionelle Lösungen geschaffen werden. Aufgrund seiner Intuition und Erfahrung spürt er interessante Zusammenhänge auf, die im Blick durch das Objektiv Spannung aufbauen, verändern sowie einen semantischen Kontext kreieren. Er verengt Bilder ohne ihre Wirkung zu beschränken. Vielmehr verstärkt er die Empfindungen mittels der Kombinationen und dem Spiel mit Formen, wobei er oft zu einer Geometrisierung hin strebt. Jede Fotografie steht für ein geschlossenes Ganzes, das zugleich Teil einer größeren, präzise selektierten Zusammenstellung ist. Der Großteil seiner Realisationen ist in Schwarzweißtönen gehalten, wobei er in den letzten Jahren auch immer häufiger zur Farbfotografie geneigt ist. Stepan Grygar (geb. 1955 in Prag) studierte am Fachbereich Fotografie der FAMU, wo er im Anschluss in den Jahren 1993-2014 dozierte. Gegenwärtig unterrichtet er an der Ladislavs Sutnar Fakultät für Design und Kunst der Universität Pilsen. Zu seinen Errungenschaften gehören viele Individual- und Sammelausstellungen in Tschechien, Europa und außerhalb davon.

| wróć
Created by Jasiewicz & Pieszczek