2008-09-12 - Projekt "W OKNIE i za OKNEM"

W OKNIE i za OKNEM
 – projekt realizowany na 5-lecie galerii OKNO w Słubicach, dofinansowany przez Fundacje Współracy Polsko-Niemiecką
Dzięki podejmowanym na pograniczu polsko-niemieckim inicjatywom kulturalnym coraz częściej możemy wskazać pozytywne przykłady trwającej współpracy, realizowanych zadań, nawiązywanych przyjaźni i realizowanych marzeń. Region przygraniczny i sama granica, w którym funkcjonujemy posiada swój specyficzny charakter. Tutaj w bezpośrednich kontaktach na ulicy, w sklepie, w parku najszybciej uwidaczniają się problemy, jak również podstawy dobrego sąsiedztwa. Inny język, kultura, konfrontacja z innością i obcością często są przyczyną potęgującą dystans prowadzący do powstania uprzedzeń i negatywnych stereotypów. Równocześnie to właśnie ten region, ze względu na swoją bliskość, stwarza najlepsze warunki do codziennej współpracy, likwidacji barier a dzięki zastosowaniu odpowiednich metod sprzyja kreatywnym realizacjom i rozwojom wspólnych pasji.
Takim działaniom patronuje Galeria OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury angażując swoje i partnerów siły do budowania ponad granicznej kultury organizując przedsięwzięcia artystyczno -  edukacyjne angażujące Polaków i Niemców.

W roku 2007 roku galeria OKNO obchodziła swoje pięciolecie – swoiste urodziny, które stały się inspiracją do stworzenia projektu, który łączyłby działania i zadania odbywające się zarówno w przestrzeniach galerii OKNO, jak również za OKNEM -  poza jej przestrzenią w formie działań artystycznych, sesji zdjęciowych i promocji.
Realizacja projektu obejmowała m.in:  warsztaty fotograficzne dla młodzieży i dorosłych oraz
organizacje indywidualnych projektów dotyczących postrzegania pogranicza, jego specyfiki przez 9 artystów fotografików z Polski i Niemiec : W projekcie wzięli udział artyści tacy  jak:
 
Jan Lemitz,  Mona Filz, Claudi Tröger, Marek Poźniak, Marianna Michałowska,
Andrzej P. Florkowski,  Leszek Krutulski, Michał Bojara, Anna Panek-Kusz.

W prowadzonych przez nich warsztatach uczestniczyli:

Anna Gibała – Łazdowska, Janusz Michalski, Łukasz Mucha, Paweł Majsiewicz,
Karolina Mochnacz, Maciej Konczyński, Ada Panek, Agata Cembrowicz, Paula Czerniecka, Dorota Rutka, Hanna Rutka, Ewa Bielańczyk, Jarosław Obst, Żaneta Radkiewicz, Marta Jaworska, Kamil Kochinke, Bartosz Skręty, Anna Jakubowska, Małgorzata Grabda, Łukasz Kozłowski, Justyna Mazur, Dominika Litwiniuk, Madelaine Kühn, Pola Aleksandrowicz, Jarosław Bidol, Dominika Szewczyk, Michał Popławski, Maja Chruścińska, Angelina Staś,   i inni
 

W ramach projektu została wydana ulotka, jak również  album podsumowujący 5-letnią działalność galerii – zorganizowane wystawy, warsztaty, realizowane przedsięwzięcia oraz efekty projektu „W OKNIE i za OKNEM”. 

Projekt zakończyła wystawa w Galerii OKNO 12.09.2008 o godz. 18.00

Im und außerhalb des Fensters
 – ein Projekt zum fünfen Geburtstag der Galerie OKNO  in Slubice

Dank den immer öfter veranstalteten Kulturtreffen in der deutsch-polnischen Grenzregion  können wir beobachten, wie Zusammenarbeit und Aufgabenrealisation zwischen beiden Völkern funktionieren, Freundschaften geknüpft und Träume erfüllt werden. Die Grenzregion und die Grenze an sich, bei der wir arbeiten, hat einen spezifischen Charakter. Hier – im unmittelbaren Kontakt auf der Straße oder im Geschäft, Park – sieht man die Probleme und die guten Nachbarschaftsbeziehungen am besten. Eine andere Sprache, Kultur, die Konfrontation mit der Andersartigkeit und Fremdheit sind oft der Grund für das Entstehen einer Distanz, die zu Vorurteilen und negativer Stereotypenbildung führt. Gleichzeitig ist es gerade diese Region, in der, dank der Nähe der beiden Länder, die besten Vorraussetzungen für eine Zusammenarbeit, das Abschaffens von Barrieren bestehen, und in der, dank dem Einsatz bestimmter Methoden eine Kreativität und Entwicklung gemeinsamer Leidenschaften gut möglich ist.
Solche Tätigkeiten unterstützt die Galerie OKNO des Slubicer Kulturhauses SMOK, indem sie ihre Kräfte und die der Partner darin steckt, eine grenzfreie Kultur aufzubauen – sie organisiert Kunst- und Bildungsinitiativen, die Deutsche und Polen einbeziehen.

2007 feierte die Galerie ihr fünfjähriges Bestehen – ein spezifischer Geburtstag, der zur Inspiration für das Schaffen eines Projektes wurde. Das Projekt verbindet Tätigkeiten, die  sowohl in, als auch außerhalb der Galerie OKNO, in Form von Fotosessions, Workshops und  Präsentationen stattfinden.
Die Realisation des Projektes umfasste unter anderem: Fotografieworkshops für Jugendliche und Erwachsene und die Realisation von individuellen Projekten, die die Wahrnehmung der Grenzregion, ihrer Spezifizität betreffen: neun Fotografiekünstler  aus Deutschland und Polen nehmen am Projekt teil:

Jan Lemitz,  Mona Filz, Claudi Tröger, Marek Poźniak, Marianna Michałowska,
Andrzej P. Florkowski,  Leszek Krutulski, Michał Bojara, Anna Panek-Kusz.

An den von Ihnen geführten Workshops nahmen teil :

Anna Gibała – Łazdowska, Janusz Michalski, Łukasz Mucha, Paweł Majsiewicz,
Karolina Mochnacz, Maciej Konczyński, Ada Panek, Agata Cembrowicz, Paula Czerniecka, Dorota Rutka, Hanna Rutka, Ewa Bielańczyk, Jarosław Obst, Żaneta Radkiewicz, Marta Jaworska, Kamil Kochinke, Bartosz Skręty, Anna Jakubowska, Małgorzata Grabda, Łukasz Kozłowski, Justyna Mazur, Dominika Litwiniuk, Madelaine Kühn, Pola Aleksandrowicz, Jarosław Bidol, Dominika Szewczyk, Michał Popławski, Maja Chruścińska, Angelina Staś, und andere
 

Im Rahmen des Projekts wurde ein Informationsflyer und ein Album über die 5-jährige Tätigkeit der Galerie veröffentlicht, das die organisierten Ausstellungen, Workshops, künstlerische Tätigkeiten und Effekte des Projektes „Im und außerhalb des Fensters” enthält.  

Das Projekt wurde mit einer Ausstellung in der Galerie OKNO beendigt - 12.09.2008 o godz. 18.00

 

| wróć
Created by Jasiewicz & Pieszczek