Galeria Okno
mała "AKFA" (Amatorska Komórka Fotografii Artystycznej)
środy od godz. 17.00Pracownia przeznaczona jest dla dzieci od 12-13 lat.

Podczas zajęć uczestnicy poznają głownie fotografie czarno-białą. Uczą się zasad kompozycji, doboru tematów, jak również pracy w ciemni, poczynając od zabaw - tworzenia luksografii, fotogramów do koncepcyjnych realizacji fotograficznych: realizują pomysł, robią zdjęcia, samodzielnie wywołują negatywy i odbitki w ciemni fotograficznej.

Uczestnictwo w zajęciach daje im możliwość:

- przeżycia przygody z fotografią
- nauki patrzenia i dostrzegania
- poznania zasad prawidłowego kadru - czyli jak zaplanować zdjęcie, obraz
- poznania tajników fotografii tradycyjnej (analogowej) - pracy w ciemni fotograficznej i poznawanie właściwości materiałów światłoczułych
- wykorzystania właściwości kreacyjnych fotografii
- twórczego spędzenia czasu
- nabycia umiejętności sfotografowania przyjaciół, znajomych, wydarzeń rodzinnych, ale również tematów abstrakcyjnych np.: cech charakterów
Created by Jasiewicz & Pieszczek