Galeria Okno
GALERIA OKNO - umiejscowiona jest w strukturach Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, działa od 2002 roku w oparciu o program wystawienniczy i edukacyjny o transgranicznym charakterze. Zgodnie z wytyczonym programem prezentuje fotografię w różnych odmianach i postawach.


Jako kurator galerii, wytyczając program wystawienniczy, postanowiłam realizować proces integracji społeczeństwa ze sztuką, kładąc nacisk na nowatorskie i poszukujące postawy, na jej aktualność.

Galeria daje możliwość autoprezentacji młodym twórcom, nie mających dużego dorobku artystycznego , jak również twórcom o ugruntowanej pozycji artystycznej. Galeria jej wnętrze, oraz zaplecze techniczne tworzą doskonałe warunki do prezentacji sztuki: obrazów, fotografii, obiektów, instalacji, oraz działań multimedialnych. Przez okres swej działalności zdobyła już stałą grupę widzów ze Słubic, Frankfurtu, jak i Berlina. Niezrozumienie sztuki prowadzi do ignorancji, dlatego jednym z podstawowych celów jakie zostały wytyczone galerii, prócz organizowania wystaw jest jej twórcza prezentacja, pomagająca poznać i zaakceptować najnowsze nurty w sztuce. Znaczną część odbiorców prezentowanej tutaj sztuki jest młode pokolenie. Ma to niewątpliwie związek z faktem, że od początku istnienia galerii jej wystawy i pomieszczenia były wykorzystywane do pracy z dziećmi i młodzieżą. Organizowane są warsztaty, plenery, międzynarodowe projekty artystyczne.

Galeria ze swym usytuowaniem na pograniczu POLSKO-NIEMECKIM stanowi również rolę ośrodka dokumentacji i informacji o najnowszej sztuce polskiej głównie dla galerzystów i kuratorów wystaw z Niemiec, którzy są zainteresowani zapraszaniem polskich artystów do udziału w wystawach i sympozjach. Dlatego tak ważna jest dla mnie aktualizacja bazy informacji, pozyskiwanie katalogów i portfolio polskich artystów, nie tylko z interesujących mnie dziedzin obrazowana.

Galeria z każdym dniem nabiera rozpędu i mocy, a nadchodzące lata czekają nowe wyzwania i ambitne plany.

Zapraszam do dyskusji, korespondencji, przesyłania portfolio, opatrzonych autorskimi pracami z notą biograficzną dotyczącą działalności artystycznej, wystawienniczej (lub jej brakiem), gdyż z nich najlepiej mogę konstruować wizje programowe.

Zapraszam do dyskusji
Anna Panek Kusz
Galeria OKNO
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
ul. 1 maja 1
69-100 Słubice
tel. (095) 758 28 32
email: galeriaokno@smok.slubice.pl
szczegółowe informacje dla artystów zainteresowanych możliwością prezentacji w galerii znajdują się na stronie głównej w zakładce: OFERTA DLA ARTYSTÓW.


Galeria jako centrum edukacyjne
Idąc na przeciw przekonaniu, iż sztuka oddziałuje ukazując wartości i cele w życiu, uczy tolerancji i przyjaźni, znosi granice, uwrażliwia na piękno natury, wzrusza, bawi, informuje galeria prowadzi program edukacyjny, który w swoim zamierzeniu poprzez sztukę i bezpośrednie działania plastyczne i fotograficzne ma wpływać na szerokie grono odbiorców. Nie chodzi jednak o zdominowanie i narzucenie, ale swobodę twórczego rozwoju. Takie podejście pozwoliło na stworzenie bezpiecznej i stymulującej struktury, w ramach której możliwe jest wspólne działanie młodych ludzi, artystów, pasjonatów sztuki, bez barier i ograniczeń, w tym narodowościowych. W prowadzonych zajęciach i warsztatach uczestniczą osoby o różnym zaawansowaniu artystycznego rozwoju, gdyż formuła programu edukacyjnego oparta jest na zasadzie bądź mistrzem-przyjacielem.

Prowadzona działalność pozwoliła na wyznaczenie określonych modeli działania. W zależności od kreatywności, podejmowanych inicjatyw, zaangażowanych osób stosowane są różne formy współpracy Galeria oprócz sal wystawienniczych dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami, w których organizowane są zajęcia praktyczne. W skład pomieszczeń wchodzi pracownia malarstwa i rysunku wyposażona w sztalugi i materiały plastyczne, oraz pracownia fotograficzna z czterema ciemniami wyposażonymi w sprzęt do obróbki fotografii czarno-białej. Oraz studio fotograficzne.

W ramach prowadzonych, cyklicznych zajęć przy galerii funkcjonuje :

  • pracownia plastyczna dla dzieci 0d 7 do 12 lat

  • pracownia plastyczna dla młodzieży i starszych od 13 do 1001 lat

  • pracownia fotograficzna dla młodzieży od 13 do 16 lat - "mała AKFA" (mała Amatorska Komórka Fotografii Artystycznej)

  • pracownia fotograficzna dla młodzieży od 16 lat "AKFA" (Amatorska Komórka Fotografii Artystycznej)


  • Created by Jasiewicz & Pieszczek