tegoroczne hasło: „Przestrzeń i pustka”

20-22.10.2023

Słubice i Frankfurt nad Odrą

www.labirynt.slubice.eu

Tegoroczny Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT odbędzie się w dniach od 20 do 22 października 2023 r. Ten najważniejszy festiwal sztuki współczesnej na pograniczu polsko-niemieckim proponuje widzom i artystom wspólne odkrywanie tajemnic sztuki. Przez trzy dni odbędzie się kilkadziesiąt akcji artystycznych, wystaw, pokazów filmowych, spotkań z artystami, wykładów, performance’ów i happeningów. Większości prezentacji towarzyszyć będzie fotografia i multimedia, ale znaleźć tu będzie można również malarstwo, instalacje, grafikę czy też tzw. techniki własne.

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali zarówno artyści międzynarodowego formatu, jak i początkujący twórcy, ważnym elementem będzie konfrontacja młodego pokolenia – studentów uczelni artystycznych z Polski, Niemiec i Czech

Podczas tegorocznej edycji przyjmiemy grono międzynarodowych artystów w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą, zorganizujemy realne wykłady przy udziale widowni, wystawy do zwiedzania, ale również mocno zadziałamy w świecie wirtualnym docierając niemal w każdy zakątek świata.

W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest: „Przestrzeń i pustka. Jego interpretacje pojawiają się w wielu dziedzinach od nauk ścisłych, przyrodniczych, psychologicznych i filozoficznych po artystyczne a definiowanie bywa skrajnie sprzeczne. Przenikają również do potocznych, codziennych określeń a naznaczeni osobistymi przeżyciami na swój sposób odczuwamy zarówno przestrzeń, jak i pustkę.

Tegoroczny festiwal dedykowany jest prof. Jerzemu Olkowi, który w 1999 roku wraz z Bogusławem Michnikiem założył ten festiwal. Zmarł on, wchodząc w pustkę w listopadzie ubiegłego roku. To ceniony na całym świecie artysta, kurator, teoretyk sztuki, pedagog… Będzie to pierwsza edycja bez jego fizycznej obecności. Nie będzie jego merytorycznych wypowiedzi, anegdot, niezliczonych rozmów. Będzie jednak namiastka jego obecności poprzez indywidualną wystawę, która prezentowana będzie w Galerii OKNO, oraz wykłady o jego twórczości, wspomnienia przyjaciół i artystów. W Dolinie Uradu zostanie zaprezentowana wystawa zbiorowa pt. „W hołdzie Jerzemu”, na której 20 artystów zawarło w słowie i obrazie swoją artystyczną refleksje.

Kuratorzy: Anna Panek-Kusz i Michael Kurzwelli oraz organizatorzy kontynuują ideę festiwalu jako transgranicznego projektu, wyzwalają energię, inspirują artystów, zapraszają widzów do wspólnego poznawania aktualnych form obrazowania.

W czasach nadmiaru i przesytu festiwal lAbiRynT okazuje się być czymś wyjątkowym. Wybitni artyści przyjeżdżają tu ze swoimi pracam, by podczas trzydniowej wędrówki z jednej prezentacji na drugą wymienić swoje doświadczenia oraz wzajemnie się inspirowa

. Festiwal „lAbiRynT”, w przeciwieństwie do wielkich wydarzeń, opiera się na wymianie między ludźmi, tworząc tym samym w świecie sztuki nową jakość społeczną, intelektualną i duchową.

Organizatorzy proponują dwa rodzaje zwiedzania. W czasie wspólnej wędrówki z artystami od wernisażu do wernisażu lub samodzielnie według własnego planu.

Szczegółowy program z podziałem na oprowadzanie wraz z artystami oraz samodzielne zwiedzanie znajduje się również na stronie: www. labirynt.slubice.eu

Organizatorem po stronie polskiej jest Słubicki Miejski Ośrodek Kultury ze swoją Galerią OKNO, po stronie niemieckiej stowarzyszenie Słubfurt oraz Messe und Veranstaltungs GmbH z Kleist Forum.