„Mosty”  
“Brücken”

Wystawa przygotowana przez grupę fotograficzną AKFA działającą przy Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Prezentowane na wystawie „MOSTY” należy rozpatrywać jako swoiste metafory. Nie jako budowle ale przede wszystkim symbol relacji międzyludzkich, przyjaźni, ponadczasowych wartości, dbałości o siebie nawzajem. W tym kontekście „MOSTY” to również wizjonerstwo, umiejętność spojrzenia w przyszłość z troską o wartości i naszą planetę.

Eine Ausstellung der Fotogruppe AKFA in der OKNO-Galerie des Städtischen Kulturzentrums Słubice.

Die in der Ausstellung präsentierten „Brücken” sind als eine Art Metapher zu verstehen. Nicht als Bauwerke, sondern vor allem als Symbol für zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaft, zeitlose Werte, Fürsorge füreinander. In diesem Zusammenhang ist „Brücken” auch visionär sowie die Fähigkeit, mit Sorge um Werte und unseren Planeten in die Zukunft zu blicken.

Kurator: Kuratorin: Anna Panek-Kusz; kontakt: anna@galeriaokno.pl

Autorzy prac / Autoren der Werke:

Witold Cholewa, Tomasz Fedyszyn, Magdalena Grochoła, Natalia Janczycka, Gudrun Kissinger, Karolina Konczyńska, Pola Klimaszewska Emilia Kusz, Anna Łysiak, Beata Łysiak, Kaja Mierzejewska, Kamil Mazur Czerniecki, Dariusz Olechno, Anna Panek-Kusz, Kacper Przywoźony, Nina Skrzypacz, Katarzyna Skubisz

„Gromada szara gospodarzy (…) tak porobiła gdzieś w niebie otwory i takie do nich mosty ma – z pokory” – Juliusz Słowacki 

„Die graue Versammlung von Gastgebern (…) hat auf diese Weise irgendwo im Himmel Öffnungen fabriziert und hat solche Brücken zu ihnen – aus Demut“ – Juliusz Słowacki

„I te nasze tęczowe mosty czułości nad pustką” – Stanisław Wyspiański

„Und diese unsrigen Regenbogenbrücken der Zärtlichkeit über der Leere“ – Stanisław Wyspiański

„Wyprzeć się własnej przeszłości to znaczy spalić most, którym musimy przejść, by zrozumieć samych siebie” – Richard Paul Evans

„Der eigenen Vergangenheit abzuschwören heißt eine Brücke abzubrennen, die wir überqueren müssen, um uns selber zu verstehen“ – Richard Paul Evans

 „Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują raczej ściany, a nie most”. – John Newton 

„Menschen bleiben einsam, weil sie eher Wände als Brücken bauen.” – John Newton