W ramach projektu inicjatywy lokalnej, grupa fotograficzna AKFA, działająca przy Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, zaprosiła przed obiektyw słubickie mamy i córki. Stałym rekwizytem dla wszystkich była rama. Zwykła rama od obrazu, która symbolizuje pamiątki z rodzinnego albumu, portrety przodków czy też bardziej metafizycznie, ramy obejmujące relacje matek z córkami.
Poza obowiązkową ramą, na sesjach pojawiły się dodatkowe rekwizyty, które przyniesione przez panie budowały dodatkowy klimat. Zarówno indywidualne stylizacje, jak i pomysłowość oraz zaangażowanie doprowadziły do powstania imponującej kolekcji. Uzyskano 64 portrety obrazujące mamy i córki w różnym wieku, w interesujących relacjach i stylistykach. Na wystawę wybrane zostały ujęcia, które niekoniecznie były tym idealnym, upozowanym kadrem, jednak te, które zostały zaakceptowane przez fotografowane panie. Obrazy pokazują wzajemne relacje, osobowości, charyzmę czy też dystans do siebie w zabawny, często niekonwencjonalny sposób. Podczas oglądania wystawy będzie można przekonać się osobiście o tym, że mamy w Słubicach wspaniałe córki i mamy.

“Mütter und Töchter”

Im Rahmen eines Projekts der Lokalinitiative Fotogruppe AKFA, die in der Galerie OKNO des Städtischen Kulturzentrums in Słubice tätig ist, wurden Słubicer Mütter und Töchter zur Teilnahme eingeladen.
Als Grundrequisite für alle Aufnahmen diente ein Bilderrahmen. Ein einfacher Bilderrahmen, der die Erinnerungsstücke aus dem Familienalbum sowie Portraits von Vorfahren symbolisiert oder, metaphysisch ausgedrückt, die Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern umrahmt.
Neben dem obligatorischen Rahmen gab es in den Sitzungen auch zusätzliche Requisiten, die die Teilnehmerinnen mitbrachten, um der Atmosphäre eine persönliche Note zu verleihen. Sowohl individuelle Stilisierungen als auch Einfallsreichtum und Engagement führten zu der Entstehung einer beeindruckenden Sammlung von 64 Porträts von Müttern und Töchtern verschiedenen Alters in interessanten Beziehungen und Stilen. Für die Ausstellung wurden Aufnahmen ausgewählt, die nicht unbedingt den perfekten Schnappschuss darstellten, sondern die von den fotografierten Teilnehmerinnen akzeptiert wurden. Auf lustige, oft unkonventionelle Weise zeigen die Bilder gegenseitige Beziehungen, Persönlichkeiten, Charisma oder auch Distanz zueinander. Während der Ausstellung können Sie sich selbst davon überzeugen, dass wir in Słubice wunderbare Töchter und Mütter haben.

Grupę AKFA tworzą pasjonaci, miłośnicy fotografii i obrazu, realizując wiele wystaw, akcji, spotkań i inicjatyw artystycznych. Swoje prace wystawiali w Polsce i za granicą.

Die AKFA-Gruppe besteht aus Enthusiasten, Liebhabern von Fotografie und Bild und realisiert viele Ausstellungen, Aktionen, Treffen und künstlerische Initiativen. Sie haben ihre Werke im In- und Ausland ausgestellt.

W projekt “Mamy i Córki” zaangażowani byli:

Am Projekt “Mütter und Töchter” beteiligt waren:

1.Witold Cholewa
2.Agnieszka Dubacka
3.Tomasz Fedyszyn
4.Dariusz Friedrych
5.Tymon Golubski
6.Emilia Górniak
7.Natalia Janczycka
8.Sławomir Janicki
9.Joanna Korbus
10.Karolina Konczyńska
11.Anna Panek-Kusz
12.Klaudia Kwiecińska
13.Paweł Lech
14.Anna Łysiak
15.Beata Łysiak
16.Kaja Mierzejewska
17.Dariusz Olechno
18.Marzena Tatarska
19.Maja Skrzypacz
20.Katarzyna Skubisz
21.Agnieszka Woźna
22.Marta Zaporowska