Serdecznie zapraszamy do Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na wernisaż wystawy Szymona Kobusińskiego „Intymność”, który odbędzie się 19 maja o godz. 18.00 / wstęp wolny Niektóre fotografie na wystawie zawierać będą akty 
IntymnośćWedług słownika symboli literackich „woda to symbol chaosu, zmienności, niestałości, przeobrażenia, odrodzenia ciała i ducha, zmartwychwstania, płodności, potęgi, oczyszczenia, chrztu, mądrości, prawdy, dobra i zła, cnoty, łaski, zapomnienia, kosmicznego umysłu, magii, kobiecości”. Wiele tu sprzecznych i wykluczających się wzajemnie sformułowań, które – jak się okazuje – w zależności od kontekstu, służą
twórcom i budują narracje artystyczne. To właśnie ta wieloznaczność symbolu pozwala nam zgłębiać twórczość Szymona Kobusińskiego w zestawionych na wystawie dwóch projektach: „Intymność” oraz „Now we’re over the water”. Odmienna stylistyka, prowadzona narracja, kolor i jego brak oraz wyraziste ziarno powodują, że każdy z projektów daje skrajnie odmienne doświadczenia. O ile „Intymność” pokazuje nam głębiny całkowicie krystalicznej wody, pozwalającej zobaczyć każdy detal, uwidaczniającej kształt sylwetek i zwiewność falujących pod wpływem ruchu tkanin, o tyle w „Now we’re over the water” woda staje się ciemną cieczą, w której trudno się poruszać, z której trudno się wyzwolić, którą trudno okiełznać. Ruchomy obraz dodatkowo wzmacnia poczucie współuczestnictwa w tej walce o każdy gest, oddech, wyzwolenie. Oba projekty opowiadają o emocjach i kondycji współczesnego człowieka. Tylko jakby narrator się zmienił, a może zmieniła się percepcja i sposób postrzeganie świata? Bo przecież inaczej odbiera rzeczywistość osoba pogrążona w smutku, a inaczej optymista odważnie
patrzący w przyszłość, pomimo przeszkód i problemów.Po której stronie usytuuje się widz? Które z obrazów przyniosą większe ukojenie i zrozumienie, a które spotęgują poczucie pustki i wyalienowania? A może nastąpi oczyszczenie? Szymon Kobusiński udowadnia, że w swym perfekcyjnym kunszcie fotografa potrafi wydobyć całe spektrum ludzkich emocji, zarówno pozytywnych, jak również mrocznych.Anna Panek-Kusz