zajęcia plastyczne dla młodzieży 05

Pracownia plastyczna dla dzieci

W zajęciach uczestniczą dzieci od 6 roku życia bawiąc się i poznając magi barw i kolorów. Celem tych zajęć jest zachęcenie do twórczych prób, rozwijających fantazje, dających możliwość ujawnienia indywidualnych zdolności. Dzieci zapoznają się z różnymi technikami i materiałami plastycznymi:

ćwiczące wyobraźnie przestrzenną – glina, gips
hobbistyczne : malowanie na szkle, tkaninie,

rysunkowe: ołówek, węgiel, pastel sucha, olejna,
malarskie: akwarela, tempera, akryl

Są to doskonałe metody na rozwinięcie wśród dzieci zdolności manualnych jak również pobudzenia zamiłowania do sztuki, plastyki od najmłodszych lat.

Pracownia plastyczna dla młodzieży i starszych

W zajęciach biorą udział osoby w różnym wieku od 13 lat. Zajęcia ukierunkowane są na zdobycie określonych umiejętności warsztatowych, technicznych z zakresu:
rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby.

Ćwiczenia manualne, plastyczne przeplatane są elementami wiedzy z zakresu historii sztuki jak równie zagadnień dotyczących: kompozycji, perspektywy, świata i cienia.

Uczestnikami są zarówno uczniowie starszych klas podstawowych, młodzież szkół średnich, studenci, jak również pasjonaci, mieszkańcy Słubic i Frankfurtu, którym uczestnictwo w zajęciach umożliwia weryfikację swoich umiejętności, oraz kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach.

Uczestnicy angażują się w realizowane przez galerie akcje artystyczne, międzynarodowe projekty i plenery.

Zajęcia prowadzą:

Anna Panek-Kusz  

anna@galeriaokno.pl  

tel. 95 758 24 39 wew.14;     kom. 604 588 465

Absolwentka ASP w Poznaniu (obecny Uniwersytet Artystyczny). Na gruncie zawodowym łączy działalność twórczą, z prowadzeniem galerii sztuki, oraz organizacją wydarzeń artystycznych w tym również o charakterze edukacyjnym. Pomysłodawca i koordynator wielu przedsięwzięć, warsztatów i projektów artystycznych zarówno dla dzieci, dorosłych jak i międzynarodowego grona artystów. Kurator galerii OKNO i międzynarodowego Festiwalu lAbiRynT. Swoje prace wystawia w Polce i za granicą. 

Tomasz Fedyszyn

tomasz@galeriaokno.pl

tel. 95 758 24 39 wew.14

Studiował na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na wydziale Edukacji Artystycznej. W Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury pracuje jako instruktor do spraw fotografii, plastyki i sztuki oraz asystent kuratora galerii OKNO. Czynnie działa jako twórca. Jego ulubionym medium jest malarstwo, ale sięga też po inne środki wyrazu takie jak fotografia i instalacje. Dotychczas swoje prace prezentował na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.