2015-04-30 - Aktualna Wystawa w galerii OKNO

Zapraszamy do Galerii OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury na wystawę wrocławskiego artysty pedagoga Michała Jakubowicza pt „subPark”. W piątek 6 lutego przy udziale widowni zarówno ze Słubic jak i Frankfurtu jak również przedstawicieli samorządu Romana Siemińskiego zastępcy burmistrza i Tomasza Stupieńki zastępcy starosty słubickiego odbył się wernisaż wystawy. Wartością przybycia na wernisaż jest osobiste spotkanie z artystą, smakowanie atmosfery i możliwość zadawanie pytań, które przybliżają prezentacje, interpretacje i rozumienie wypowiedzi artystycznej. Dla Michała Jakubowicz wrocławski park wygospodarowany z części cmentarza niemieckiego stał się inspiracją do wnikliwszej analizy zjawiska i jego społecznej adaptacji. Realizując projekt, temat potraktował wielowątkowo. Rozwieszony na drzewach papier fotograficzny rejestrował bezpośrednio oddziaływane na niego zjawiska atmosferyczne wiatr, deszcz i jak mi się wydaje aurę, energię wynikającą z miejsca. Odszedł również od fotografii cyfrowej, powrócił do analogowego obrazu, rejestracji na kliszy przybliżając się treściowo, formalnie i mentalnie do przeszłości - zaszłości. Na całość ekspozycji składają się zdjęcia dokumentalne, fotogramy i instalacje świetlne powstałe ze slajdów a wszystko to doskonale zaaranżowane w przestrzeniach galerii OKNO. Serdecznie zapraszam Anna Panek-Kusz

| wróć
Created by Jasiewicz & Pieszczek