g

GALERIA OKNO jest integralną częścią Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury.
Działa na podstawie autorskiego programu wystawienniczego i edukacyjnego o transgranicznym charakterze. Zgodnie z wytyczonym przez kuratora: Anne Panek-Kusz programem prezentuje fotografię w różnych odmianach i postawach.

Jednym z podstawowych celów, jakie zostały wytyczone galerii, oprócz organizowania wystaw jest jej twórcza prezentacja pomagająca poznać i zaakceptować najnowsze nurty w sztuce.

Wnętrze galerii oraz zaplecze techniczne tworzą doskonałe warunki do prezentacji sztuki: obrazów, fotografii, obiektów, instalacji oraz działań multimedialnych.

Galeria daje możliwość autoprezentacji zarówno młodym twórcom niemającym dużego dorobku artystycznego, jak również autorom o ugruntowanej pozycji artystycznej.

Dzięki swemu usytuowaniu na pograniczu polsko-niemieckim galeria pełni również rolę ośrodka informacji o najnowszej sztuce polskiej i niemieckiej oraz centrum jej 

dokumentacji, głównie dla galerzystów i kuratorów wystaw zainteresowanych zapraszaniem artystów do udziału w wystawach i sympozjach. Dlatego tak ważna jest aktualizacja bazy informacji, jak również pozyskiwanie katalogów i portfolio.

Galeria otrzymała dofinansowanie kilkudziesięciu polsko-niemieckich projektów. Wsparcia udzieliły jej m.in. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Euroregion Pro Europa Viadrina oraz Konsulat Generalny Niemiec w Wrocławiu.

Wszystkie publikacje galerii: katalogi, foldery oraz zaproszenia drukowane są w wersji polsko-niemieckiej.

Od 2010 r. Galeria OKNO jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Nowej Sztuki „lAbiRynT” odbywającego się w Słubicach i Frankfurcie nad Odrą. W roku 2013 festiwal został nominowany do ścisłej czołówki dziesięciu najlepszych wydarzeń kulturalnych woj. lubuskiego w plebiscycie „ALE SZTUKA”.
Formuła festiwalu oparta jest na trzydniowym cyklu imprez odbywających się od piątku do niedzieli, na które składają się wystawy, pokazy, performance, seminaria oraz spotkania i warsztaty fotograficzne. W festiwalu bierze udział kilkudziesięciu artystów, prezentowane są dziesiątki wystaw z całego świata. Większości prezentacji towarzyszą fotografia i multimedia, są również obecne są instalacje, grafika, czy też techniki własne.
Działalność galerii z każdym dniem nabiera rozpędu i mocy, a na nadchodzące lata czekają nowe wyzwania i ambitne plany.

Galeria jako centrum edukacyjne


Znaczną część odbiorców prezentowanej w galerii sztuki stanowi młode pokolenie. Ma to niewątpliwie związek z faktem, że od początku istnienia galerii jej wystawy i pomieszczenia były wykorzystywane do pracy z dziećmi i młodzieżą. Organizowane są tu warsztaty, plenery, międzynarodowe projekty artystyczne, wykłady i spotkania autorskie.

W prowadzonych zajęciach i warsztatach uczestniczą osoby o różnym zaawansowaniu artystycznego rozwoju, gdyż formuła programu edukacyjnego oparta jest na zasadzie „bądź mistrzem-przyjacielem”. Dzięki temu możliwe jest wspólne działanie młodych ludzi, artystów i pasjonatów sztuki bez barier i ograniczeń, w tym narodowościowych.

Oprócz sal wystawienniczych galeria dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami, w których organizowane są zajęcia praktyczne. W skład pomieszczeń wchodzi pracownia malarstwa i rysunku wyposażona w sztalugi i materiały plastyczne oraz pracownia fotograficzna z ciemniami ze sprzętem do obróbki fotografii czarno-białej, a także studio fotograficzne.

W ramach prowadzonych cyklicznych zajęć przy galerii funkcjonuje :

  • pracownia plastyczna dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli),

  • pracownia fotograficzna „AKFA” (Amatorska Komórka Fotografii Artystycznej) dostosowana programem do różnych grup zaawansowania.

Ważnym elementem działalności Galerii OKNO działalności jest współpraca ze szkołami. Na wniosek nauczyciela prowadzącego na zajęcia praktyczne i prelekcje tematyczne uzupełniające materiał szkolny do galerii przychodzą uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich. Galeria organizuje również warsztaty artystyczne dla studentów Collegium Polonicum oraz Viadriny.
Tego typu działania włączają galerię, miejsce prezentacji sztuki, do procesu kształcenia szkolnego oraz uniwersyteckiego. Wyrabiają one wśród dzieci i młodzieży potrzebę spontanicznego obcowania ze sztuką, gdyż znaczną część odbiorców prezentowanej sztuki stanowi młode pokolenie. Ma to niewątpliwie związek z faktem, że od początku istnienia galerii jej wystawy i pomieszczenia były wykorzystywane do pracy z dziećmi i młodzieżą.
W miesiącach od maja do października w ramach Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT odbywają się warsztaty z artystami, których efekty prezentowane są w formie wystawy podczas Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT
Każdą wystawę w Galerii OKNO poprzedza spotkanie z artystą, który w nawiązaniu do swojej prezentacji proponuje dwu częściowy warsztat oparty na części teoretycznej (wykład, prelekcja, ) i praktycznej ( realizacja zadania)

Dla artystów

Galeria OKNO

Przestrzeń galerii przeznaczona do prezentacji autorskich projektów artystycznych z zakresu fotografii i działań multimedialnych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przedkładania autorskich portfolio w celu wyboru, weryfikacji i ustalenia programu wystawienniczego na kolejne lata.

Oferta skierowana jest zarówno do młodych artystów nieposiadających dużego dorobku, jak również do twórców o ugruntowanej pozycji artystycznej.

W przesyłanych propozycjach powinny znajdować się następujące informacje i materiały

· prezentacja ilustrująca prace wystawiennicze,

· krótki opis koncepcji prac,

· dane techniczne: format i liczba prac, przygotowanie ekspozycyjne,

· nota biograficzna dotycząca działalności artystycznej, wystawienniczej (lub jej braku),

· dokładne dane adresowe (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, strona www).

Dla odwiedzających

Wystawy prezentowane w Galerii OKNO (II piętro) i Galerii Małej (I piętro) udostępniane są zwiedzającym bezpłatnie

Godziny otwarcia:
pn, śr, czw. w godz. 11.00-19.00
wt., pt. w godz. 11.00 – 16.00

Oprowadzanie kuratorskie możliwe jest po wcześniejszym umówieniu z kuratorem galerii (Anna Panek-Kusz 95 758 24 39 wew. 14 lub kom. 604 588 465)