Chwalimy się! Mamy potwierdzenie!????
Anioły (grafiki) przygotowane przez naszych podopiecznych z zajeć plastycznych osiągnęły z licytacji kwotę 2560,00! Dziękujemy licytującym za wspaniałą zabawę, emocje, a tym którym się udało zdobyć swojego. anioła gratulujemy.