czwartek, 13.06.2024, 17:30 Galeria Okno, ul. 1. Maja 1, Słubice

Solarigrafia to technika malowania słońcem na papierze czarno-białym, pokrytym solami srebra, która pozwala uzyskać barwny obraz. Warsztat będzie obejmował:

• przykłady wykorzystania solarigrafii w sztuce;

• omówienie techniki;

• naświetlanie i obróbkę negatywów soligraficznych; przygotowanie camery obscury do wykonania 30-dniowego naświetlenia.

Warsztat będzie składać się z 2 etapów. Najpierw naświetlimy pierwsze zdjęcia i wykonamy z nich skany, a następnie w Photoshopie przygotujemy prace do wydruku. Ze względu na długi czas naświetlania negatywu na papierze (około 30 minut) po wprowadzeniu i pierwszej próbie wymagana będzie praca indywidualna w celu przygotowania kolejnych zdjęć. Pomiędzy spotkaniami uczestnicy będą mogli wykonać naświetlenie 30-dniowe, którego szczegóły omówimy na pierwszym spotkaniu.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń: anna@galeriaokno.pl,; tel. 604588465

Warsztat jest bezpłatny

Marek Poźniak https://marekpozniak.de/ Urodził się w znaku bliźniąt. Studiował elektrotechnikę, pedagogikę, fizykę i fotografię. W roku 2006 przeprowadził z sukcesem przewód doktorski w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od 2018 r. jest profesorem. Wykładał na Uniwersytecie Technicznym w Karlsruhe, uniwersytetach w Mumbaju, Bogocie, Jerozolimie i Berlinie oraz w Szkole Filmowej w Łodzi oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W pracy twórczej zajmuje się eksploracją nowych rozwiązań technologicznych na użytek sztuki. Ważna w jego pracy jest koncepcja, a następnie jej realizacja. Jest autorem 20 wydawnictw artystycznych i ok. 100 wystaw na całym świecie.